Kinh Mạch 15-10


  Quý đồng đạo thân mến, nếu anh em nào đã từng trải nghiệm qua tính năng Kinh Mạch ở VNG thì sẽ không mấy là lạ với 2 tiếng Kinh Mạch, nhưng ở Võ Lâm Chi Hổ đã được làm lại và khác gần như là hoàn toàn so với bản gốc. 

  Lưu ý : Đây là tính năng để các hạ tham gia các hoạt động khác kiếm điểm chân nguyên, các hạ nào sử dụng xu để đẩy nhanh tiến độ vui lòng cân nhắc trước khi xung mạch vì rất tốn kém.

   

  Thông tin về Tính Năng - Kinh Mạch như sau : 

  Hệ thống Kinh Mạch được làm 11 tầng mỗi tầng sẽ có 8 mạch bao gồm : 

  Đốc Mạch ( 3 tầng ) 

  Đới Mạch ( 2 tầng ) 

  Âm Duy ( 2 tầng )

  Dương Duy ( 4 tầng ) 

  Các hạ bắt buộc phải nâng từ trên xuống. Mỗi tầng sẽ có yêu cầu mức điểm chân nguyên khác nhau.

  Điểm sẽ được giữ không bao giờ mất. Cho đến khi có thông báo thay đổi về tính năng 

   

  Khi xung mạch thành công qua tầng các hạ sẽ nhận được kinh nghiệm và 10 điểm tiềm năng

  Đới mạch trở đi sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng / 1 tầng 

  Nguồn gốc điểm chân nguyên :

  - Đổi trực tiếp Kim Nguyên Bảo thành Đá Chân Nguyên ( 5KNB = 1 Đá ( 5000 điểm ) ) 

  - Tham gia tống kim trận 21h chiến thắng nhận được 5000 điểm chân nguyên, thua nhận được 2000 điểm

  - Tham gia Hoa Sơn Luận Chiến chiến thắng sau cùng nhận 1000 điểm

  - Săn boss hoàng kim - đại - tiểu nhận ngẫu nhiên điểm

  Sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng khác để các bác có thể kiếm thêm điểm chân nguyên

  Phần thưởng sau khi vượt qua các mạch 

  Qua Đốc  Mạch : Không có danh hiệu, 10 tinh thạch cấp 1, 10 kim nguyên bảo, Tăng 1000 sinh lực vĩnh viễn

  Qua Đới Mạch : Nhận được danh hiệu Kinh Thế, 10 tinh thạch cấp 1, 1 định thời ngọc, Tăng 3000 sinh lực vĩnh viễn

  Qua Âm duy : Nhận được danh hiệu Xuất Trần, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 5000 sinh lực vĩnh viễn

  Qua Dương Duy : Nhận được danh hiệu Vô Song, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 7000 sinh lực vĩnh viễn

  Sinh lực không cộng dồn qua các mạch 

  Tỉ lệ từng tầng được chia như sau 

  Tầng 1 - 2 : 90% tỉ lệ thành công

  Tầng 3 -> 4 : 70% tỉ lệ thành công

  Tầng 5 -> 6 : 50% tỉ lệ thành công

  Tầng 7 : 30% tỉ lệ thành công

  Tầng 8 : 10% tỉ lệ thành công

  Lưu ý : Không cộng dồn số lần rớt. Có thể rớt 1 lần 10 lần 100 lần 1000 lần. Nếu bạn không may mắn. Tỉ lệ độc lập không cộng dồn với trang bị.

  Khi rớt nhiều lần, các hạ không nên cố chấp sẽ rất dễ xảy ra hiện tượng cay và nản. Chúc các hạ may mắn

  Thông tin về tính năng Trùng Mạch :

  Yêu cầu : 

  Nhân vật đạt giới hạn mạch Dương Duy và nhận được danh hiệu Vô Song

  Cấp độ 160 trở lên

  1 Võ Lâm Mật Tịch

  1 Tẩy Tủy Kinh

  5 Loại Ngọc Quả ( Chi tiết xem tại đây -> Liên kết )

  Trùng Mạch tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân 197/201 Phượng Tường

  Sau khi trùng mạch thành công các hạ sẽ nhận được : 

  450 điểm tiềm năng vĩnh viễn

  6000 sinh lực vĩnh viễn

  Điểm chân nguyên yêu cầu sẽ không giống trước lúc trùng mạch.

  Sau khi trùng mạch : 

  -> Điểm tiềm năng sẽ giảm 

  -> Sinh lực của bản thân sẽ giảm

  Tác dụng của việc trùng mạch :

  -> Mạch sẽ được khôi phục về mức chưa xung mạch và tiếp tục như ban đầu.

  -> Điểm tiềm năng + 450 điểm

  -> Sinh lực + 6000 điểm

  Phần thưởng sau khi vượt qua các mạch 

  Qua Đốc Mạch : Nhận được danh hiệu Ngạo Tuyết, Tăng 1000 sinh lực và 500 nội lực vĩnh viễn

  Qua Đới Mạch : Nhận được danh hiệu Siêu Phàm.  Tăng 3000 sinh lực và 1500 nội lực vĩnh viễn

  Qua Âm duy : Nhận được danh hiệu Sồ Phượng, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 5000 sinh lực và 2500 nội lực vĩnh viễn

  Qua Dương Duy : Nhận được danh hiệu Tiềm Long, 20 tinh thạch cấp 1, Tăng 7000 sinh lực và 3500 nội lực vĩnh viễn

  Khi xung mạch thành công qua tầng các hạ sẽ nhận được kinh nghiệm và 7 điểm tiềm năng

  Đới mạch trở đi sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng / 1 tầng 

  Đá nhân chuyên khi sử dụng sẽ nhận được 20.000 điểm chân nguyên / 1 viên 

  Bảng tính điểm tiềm năng Kinh Mạch đã cộng dồn theo mạch 

  Lưu ý : Sinh khí - Sinh lực không cộng dồn theo mạch

   

     Võ Lâm Việt Kính Bút