Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

[ Tuyệt Phẩm - Long Kiếm ] Sự Kiện - Ngày Lễ Tình Nhân 06-02


  Thời gian : 

  Bắt đầu : 12h ngày 06 tháng 02 năm 2023

  Kết thúc : 12h ngày 22 tháng 02 năm 2023

  Auto chỉnh -> Nhặt đặc phẩm để nhặt vật phẩm sự kiện

  Lưu ý : Vui lòng đọc từ từ, đọc kĩ thông tin để sai sót hoặc thiếu thông tin 

  Lưu ý 2  : Hãy đọc kĩ lưu ý 1 

  NPC và các vật phẩm liên quan 

  NPC Đại Sứ Hoạt Động tại 200/200 Phượng tượng sẽ giúp các hạ tham gia sự kiện 

  Mỗi nhân vật chỉ được khôi phục sự kiện duy nhất 1 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra

  Lưu ý khi khôi phục sự kiện thì tất cả các vật phẩm đã sử dụng sẽ được reset về 0, kể cả khi chưa đạt mốc tối đa.

  Điểm sự kiện khi sử dụng vật phẩm sẽ không cộng dồn sang sự kiện sau 

  Các vật phẩm có trong sự kiện

  Vật phẩm Nguồn gốc
  Rương vật phẩm sự kiện

  Nhặt được khi luyện công ở bản đồ 90 

   

   

   

  Nhận được khi sử dụng Rương VPSK tại NPC Đại Sứ Hoạt Động 

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm 

  Sữa

  Bột Mì

  Ca Cao

  Đường

  Máy chủ Tuyệt Phẩm

  5 vạn

  Máy chủ Long Kiếm

  6 vạn

  Giới hạn sử dụng 900 vật phẩm

  Sữa

  Bột Mì

  Ca Cao

  Đường

  Máy chủ Tuyệt Phẩm

  2000 lượng

  7 xu 

  Máy chủ Long Kiếm

  4000 lượng

  7 xu

  Phần thưởng khi sử dụng và đạt mốc tối đa

  - Phần thưởng khi sử dụng Chocolate  Hộp Chocolate  đều giống nhau

  Máy chủ Tuyệt Phẩm

  Sử dụng Chocolate  3.000.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Hộp Chocolate : 6.000.000 điểm kinh nghiệm

  Máy chủ Long Kiếm

  Sử dụng Chocolate  3.500.000 điểm kinh nghiệm

  Sử dụng Hộp Chocolate : 5.000.000 điểm kinh nghiệm

   

  Dưới cấp 130 sẽ nhận được thêm 3.000.000 điểm kinh nghiệm 

  Riêng Hộp Chocolate tỉ lệ ra các vật phẩm cao hơn 

  Khi sử dụng Hộp Chocolate  sẽ nhận được 1 điểm sự kiện có thể dùng để đổi mặt nạ ( Không cộng dồn sang sự kiện mới ) 

  Ngẫu nhiên nhận được các vật phẩm khi sử dụng : 

  • Phúc duyên lộ
  • Võ Lâm mật tịch
  • Tẩy tủy kinh
  • Kính hoa lộ
  • Tinh hồng bảo thạch
  • Lục Thủy Tinh 
  • Lam Thủy Tinh
  • Tử Thủy Tinh
  • Mãnh ghép trang bị định quốc
  • Mãnh ghép trang bị an bang
  • Mãnh giấy bí kíp 120
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 15 cấp
  • Mãnh giấy đại thành bí kíp - 20 cấp
  • Mãnh ghép vũ khí cấp 2 
  • Chìa khóa rương - 1 
  • Chìa khóa rương - 3
  • Chìa khóa rương - 5
  • Rương hoàng kim trang sức 1 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 1 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 1 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 1 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 1 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 3 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 3 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 3 ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 3 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 3 ngày    
  • Rương hoàng kim trang sức 5 ngày     
  • Rương hoàng kim trang bị 5 ngày     
  • Rương hoàng kim vũ khí 5ngày    
  • Rương hoàng kim mặt nạ 5 ngày    
  • Rương hoàng kim ngựa 5 ngày  
  • Mặt nạ loại bỏ kháng độc 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng PTVL 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng hỏa 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng băng 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng lôi 5% - HSD 3 ngày
  • Mặt nạ loại bỏ kháng tất cả 5% - HSD 3 ngày
  • Rương đồ phổ - Chúc Dung
  • Rương đồ phổ - Phục hi
  • Rương đồ phổ - Nữ oa
  • Rương đồ phổ - Toại nhân
  • Rương đồ phổ - Thần nông
  • Đồ phổ- Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  • Đồ phổ- Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  • Đồ phổ- Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  • Đồ phổ- Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  • Đồ phổ- Phục Hi Toái Tâm    
  • Đồ phổ- Phục Hi Khúc Du Xuân    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Hàn Tương    
  • Đồ phổ- Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Phá Nhật    
  • Đồ phổ- Chúc Dung Túy Thái Bình    
  • Đồ phổ- Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  • Đồ phổ- Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  • Đồ phổ- Thần Nông Ngự Phong Lý    
  • Đồ phổ- Thần Nông Trảm Nhạc    
  • Đồ phổ- Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  • Kim Nguyên Bảo
  • Lệnh bài hiệp cốt
  • Lệnh bài nhu tình
  • Bảo rương định quốc
  • Thiên hoàng lệnh
  • An Bang Lệnh
  • Ngựa Phi Vân
  • Lộ Tinh lực
  • Định Quốc - Thạch
  • An Bang - Thạch
  • Đồ Phổ - An Bang
  • Đồ Phổ - An Bang Hoàn Mỹ
  • Đồ Phổ - Định Quốc 
  • Đồ Phổ - Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Các loại Ngọc Quả ( Tăng điểm tiềm năng - Kỹ năng ) 
  • Đại thành bí kíp cấp 21 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 22 - HSD 30 ngày

  Máy chủ Long Kiếm

  • Đại thành bí kíp cấp 23 - HSD 30 ngày
  • Đại thành bí kíp cấp 24 - HSD 30 ngày

  Các trang bị có thời hạn từ 1 - 5 ngày ngẫu nhiên :

  • Vũ khí định thời ( ngẫu nhiên môn phái ) ( MAX Thuộc tính và đính kèm ngoại trang ) 
  • Trang bị An Bang Hoàn Mỹ
  • Trang bị Định Quốc Hoàn Mỹ
  • Trang bị Thiên Hoàng
  • Trang bị Kim Quang
  • Trang bị An Bang Cực Phẩm

   

  Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm

  Máy chủ Tuyệt Phẩm

  Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 Món An Bang Cực Phẩm + 5 Khoáng thạch thần bí HSD 10 ngày

  Đạt mốc lần 2 : 

  Ngẫu nhiên 1 Món Định Quốc Hoàn Mỹ 

  + Rương HKMP Tùy Chọn HSD ( 30 ngày )

  + 5 Khoáng thạch thần bí HSD 5ngày

  Máy chủ Long Kiếm

  Đạt mốc lần 1 : Ngẫu nhiên 1 Món An Bang Cực Phẩm + 10 Khoáng thạch thần bí HSD 10 ngày

  Đạt mốc lần 2 :

  Ngẫu nhiên 1 Món An Bang Cực Phẩm

  + Rương HKMP Tùy Chọn HSD ( 20 ngày )

  + 10 Khoáng thạch thần bí HSD 5 ngày

  Đổi điểm sự kiện thành trang bị 

  Sự Kiện này không có đổi điểm thành trang bị vĩnh viễn, chỉ có đổi mặt nạ và tiền vạn.

  * Điểm Sự Kiện 

  - Có thể rút ra được và giao dịch mua bán với người khác

  - Rút tại NPC Đại Sứ Hoạt Động, Yêu cầu tối thiểu 2 điểm 1 lần rút. 

  1000 điểm đổi được mặt nạ loại bỏ kháng tùy chọn HSD 30 ngày  Võ Lâm Việt Kính Bút