Hướng Dẫn - Giới Thiệu Rương Hoàng Kim Boss 11-09


    Quý bằng hữu thân mến,

    Nhằm tạo thêm tính cạnh tranh khi các boss hoàng kim đại tiểu xuất sơn xuống núi thì BQT bổ sung thêm phần thưởng khi tiêu diệt các boss sẽ nhận được ngẫu nhiên các rương và chia khóa như sau :

    Có tất cả là 5 loại và 5 hạn sử dụng, sử dụng các rương các hạ cần có chìa khóa tương ứng

    Rương hoàng kim trang sức

    Rương hoàng kim trang bị 

    Rương hoàng kim vũ khí

    Rương hoàng kim mặt nạ

    Rương hoàng kim ngựa

    Khi sử dụng các hạ sẽ nhận được vật phẩm tương ứng với tên rương và có hạn sử dụng từ 1 ngày - 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày - 15 ngày

    Chìa khóa rương 1 - 3 - 5 - 7 - 15 cũng sẽ nhận được ngẫu nhiên khi săn boss hoàng kim ( boss vàng ) 

    Các rương - chìa khóa rơi ra từ boss hoàng kim đều không khóa và có hạn sử dụng 3 ngày, nếu không mở hết thời gian rương và chìa khóa sẽ tự động mất

    Các hạ có thể mua bán - giao dịch với người chơi khác để tìm được rương- chìa khóa rương phù hợp

     

     

     

         Võ Lâm Việt Kính Bút