Giới Thiệu - Vũ Khí Hoàng Kim Môn Phái Cấp 1 và Cấp 2 17-12


  Vũ khí cấp 1 có thể kiếm được từ việc mua bằng xu với giá 500 xu và không khóa ( vĩnh viễn ),   

  Vũ khí cấp 2 có thể tìm được bằng cách nâng cấp từ vũ khí cấp 1 tỉ lệ 40% yêu cầu có 4 mãnh ghép vũ khí cấp 2 

  Hoặc có thể mua rương ( được chọn phái ) : 2500 Xu tại Bảo Vật

  Hình ảnh dưới này chỉ mang tính chất minh họa. Khi nhận hoặc ép thuộc tính sẽ được ngẫu nhiên

  Nếu thuộc tính thấp các hạ có thể sử dụng tính năng Trùng Luyện để làm mới lại tại NPC Thợ rèn

  Vũ khí cấp 2

   

  Thiếu Lâm Quyền 

  Vũ khí cấp1 

   Đang cập nhật   Võ Lâm Việt Kính Bút