- Bước 1:

1. Bạn vui lòng làm theo hướng dẫn nếu nhận được thông báo như dưới đây
2. Mở phần cài đặt (setting) và chọn Cài đặt chung
3. Nhấp vào quản lý thiết bị, chọn tên doanh nghiệp (Tên có thể sai khác tùy vào máy của bạn)
4. Nhấp tin cậy để xác nhận
5. Chúc bạn cài đặt thành công. Cám ơn đã tin tưởng chúng tôi